Home ทิป อีเมล ที่อยู่ Email คืออะไร / อีเมลล์แอดเดรส คืออะไร

ที่อยู่ Email คืออะไร / อีเมลล์แอดเดรส คืออะไร

e-mail (อีเมล์) ชื่อเต็มคือ electronic mail หมายถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หน้าที่ของอีเมล์ใช้ในการรับ-ส่งข้อความ ระหว่างบุคคล ซึ่งคล้ายกับการส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์ทั่วไป แต่อีเมล์เป็นการส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ยั้นเอง

 

เคยสังสัยไหมว่า ที่อยู่ Email คืออะไร

Email Address คือ ชื่อที่อยู่อีเมล์   รูปแบบตัวอย่าง yourname@gmail.com

yourname คือ ชื่อแอดเดรสที่เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ำกับผู้ใช้คนอื่น

@ เป็นเครื่องหมายกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name ได้แก่

  • gmail
  • Hotmail
  • Yahoo
  • sanook

คำย่อ

  • CC : copy หมายถึง การส่งสำเนาถึง… ซึ่งเป็นการส่งที่ให้รับทราบไม่จำเป็นต้องตอบกลับ
  • FW : Forwarded message หมายถึง การส่งอีเมลที่ได้รับมาแล้ว ส่งต่อให้คนที่เกี่ยวข้องต่อ
  • RE : Reply หมายถึง การตอบกลับอีเมล์
  • BCC : เป็นการได้รับข้อความที่เหมือนกับในช่อง To และ CC ทุกอย่าง แต่สำหรับในช่องผู้รับ To และ CC จะไม่เห็นอีเมลในช่อง BCC นั้นเอง

 

เนื้อหาบทความนี้คุณอ่านแล้วชอบไหม?

กดดาวเพื่อโหวตให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 3 / 5. จำนวนผู้โหวต: 2

ยังไม่มีการโหวต! เป็นมาคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้ซิ