Home ทิปไอที วิธีเปิดวีดีโอคอล Zoom ประชุมออนไลน์ โชว์หน้าสด

วิธีเปิดวีดีโอคอล Zoom ประชุมออนไลน์ โชว์หน้าสด

วิธีเปิดวีดีโอคอล Zoom ประชุมออนไลน์ โชว์หน้าสด
จะทำอย่างไร เมื่อเราไม่เห็นผู้เข้าร่วมประชุม นักเรียน “ปิด” กล้องวีดีโอคอล ขณะที่กำลังประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom


ถ้าเกิดผู้เข้าร่วมประชุม หรือ นักเรียน/นักศึกษา ไม่ยอมแสดงตน ไม่เปิดกล่องให้เห็นหน้า แล้วหัวหน้าที่ประชุมจะเช็คได้อย่างไรว่า นักเรียนอยู่กันครบ มีใครปลอมตัวเข้ามาหรือเปล่า หรือว่าแอบออนไลน์ไว้ แต่แอบหนีไปที่อื่น ดังนั้น ถ้าเราอยากให้ผู้ร่วมประชุมเปิดกล้อง จะได้เห็นหน้าเห็นตากันเวลาประชุม ทำอย่างไร

วิธีเปิดวีดีโอคอล Zoom ประชุมออนไลน์

  • เข้าสู่หน้าจอ “ประชุมออนไลน์”
  • คลิกปุ่ม More
  • เลือกคลิก Ask to start Video: ขอให้คนในที่ประชุมเปิดกล้องคุยกัน โชว์หน้าสด
เปิดวีดีโอคอลโชว์หน้ากล้อง

เมื่อเค้าส่งคำขอโชว์หน้าสด แล้วคุณกล้ารับไหม?

 

บทความน่าสนใจ
Exit mobile version