Home Email วิธีตั้งค่าอีเมล์ Gmail ตอบกลับ Email อัตโนมัติ

วิธีตั้งค่าอีเมล์ Gmail ตอบกลับ Email อัตโนมัติ

วันนี้เราจะแนะนำวิธีตั้งค่าอีเมล์ Gmail ตอบกลับอัตโนมัติ ไม่ว่าจะลาหยุดสั้นลาหยุดยาว หรือจะลาพักร้อนไปแบบไม่มีกำหนดก็ตาม เราก็อยากใช้เวลาหยุดให้เต็มที่ไม่อยากปวดหัวยุ่งกับงานอีกตอบไป แล้วจะให้มาตอบอีเมล์งาน

ในช่วงหยุดคงเป็นอะไรที่ไม่มีความสุขหยุดไม่เต็มที่แน่ แต่ไม่ต้องห่วงและกังวลไป Gmail เรายังมีระบบตอบกลับอีเมล์อัตโนมัติอยู่ ซึ่งเราสามารถกำหนดเนื้อหาอีเมล์ในการตอบกลับ เมื่อมีใครส่งอีเมล์มาให้เราในช่วงที่เราหยุด

ทำงานได้ทันที โดยเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์นั่งตอบทีละอีเมล์ให้เสียเวลาเอาเวลาไปพักผ่อนให้เต็มทีดีกว่า ดังมีขั้นตอนคือ

วิธีการตั้งค่าอีเมล์ Gmail ให้ตอบกลับอัตโนมัติ

1.คลิกเข้าไอคอนฟันเฟือง จากนั้นคลิกเมนู การตั้งค่า

Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission

2.เมื่อเข้าสู่หัวข้อ การตั้งค่า เลื่อนแทบลงมาหาหัวข้อ การช่วยตอบอัตโนมัติ จากคลิกเลือก ใช้งานการช่วยตอบอีเมลล์อัตโนมัติ 

ตั้งเวลาช่วงที่อยากให้ระบบตอบกลับจีเมล์อัตโนมัติทำ โดยตั้งเวลาจาก เมนูวันแรก และวันสุดท้าย 

Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission

3.กรอกใส่เรื่อง และข้อความ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาในอีเมล์ที่จะถูกส่งกลับไปอัติโนมัติ

Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission

4.ติดเครื่องหมาถูกหน้า ส่งข้อความตอบกลับถึงคนที่อยู่ในชื่อรายชื่อติดต่อของฉันเท่านั้น จากนั้นกดปุ่มบันทึกการเปลี่ยแปลง

Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission

5.เมื่อทำเสร็จเราจะเห็นแทบสีเหลือปรากฏบนหน้าหลัก ซึ่งเราสามารถยกเลิกการส่งอีเมล์อัติโนมัติได้ทันทีเมื่อไม่ใช้แล้ว ด้วยการกดปุ่ม ไม่ใช่แล้ว 

Google and the Google logo are registered trademarks of Google LLC, used with permission

6.ตัวอย่างเมื่อมีคนส่งอีเมล์มาหาเรา Gmail ก็จะส่งข้อคามที่เราตั้งไว้ส่งกลับไปอัติโนมัติทันที

 

บทความแนะนำ

 

ถ้าต้องส่งไฟล์ใหญ่ๆ หรือไฟล์งานมากทีเดียว จะทำอย่างไร

วิธีส่งไฟล์ขนาดใหญ่บน Gmail

 

ส่งรูปภาพเคลื่อนไหวอย่างไร

วิธีส่งไฟล์ GIF รูปเคลื่อนไหว

 

“ลายเซ็น” ที่อยู่ท้ายเนื้อหาอีเมล์

วิธีสร้างลายเซ็น Gmail

 

วิธีการสร้างคำตอบหรือข้อความสำเร็จรูป หรืออีเมลเทมเพลต (Email Template) เนื่องจากที่การใช้งานเป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

การสร้าง Email Template ใน Gmail

 

Exit mobile version