Home Email วิธีเปลี่ยนชื่ออีเมล์ของเพื่อนเป็นชื่อเล่น Gmail เปลี่ยนชื่อในบัญชีอีเมล์

วิธีเปลี่ยนชื่ออีเมล์ของเพื่อนเป็นชื่อเล่น Gmail เปลี่ยนชื่อในบัญชีอีเมล์

ถ้าชื่ออีเมล์เพื่อนยาวไป เรามีวิธีเปลี่ยนชื่อ Gmail เพื่อนเป็นชื่อเล่น ใส่ชื่อเล่นให้ชื่อเมล์ Email นี้ โดยแก้ชื่อ display (ชื่อที่แสดง) ในจีเมล แค่พิมพ์ชื่อเล่นก็เจอชื่อเพื่อนได้เลย ง่าย รวดเร็ว สะดวกมากๆ ยิ่งเวลาเราจะส่ง

อีเมล์ (Email) หาเพื่อน บางทีเราก็จำชื่ออีเมล์เพื่อนไม่ได้หมด หลายครั้งต้องมันนั่งเปิดหาว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออีเมล์อะไร มิหนำซ้ำไล่ดูไปเจอชื่อจริงบางทีก็จำไม่ได้ว่าเป็นคนไหน วันนี้ GoodTipIt เลยจะมาแนะนำการเปลี่ยนชื่อผู้
ติดต่อในจีเมล์ ให้เป็นชื่อเล่นแทน จะได้ง่ายต่อการเลือกส่งอีเมล์ให้เพื่อน

 

 

วิธีเปลี่ยนรายชื่อเพื่อนใน Gmail ให้เป็นชื่อเล่น ง่ายต่อการใช้

1.เมื่อเข้าจีเมล์แล้วให้คลิกเมนู จากนั้นคลิกเมนู  รายชื่อติดต่อ

วิธีเปลี่ยนชื่อ Gmail เพื่อนเป็นชื่อเล่น เปลี่ยนชื่อในบัญชีอีเมล์

2.เมื่อเข้าหน้า รายชื่อติดต่อ ให้คลิกชื่อเพื่อนที่ต้องการแก้

วิธีเปลี่ยนชื่อ Gmail เพื่อนเป็นชื่อเล่น เปลี่ยนชื่อในบัญชีอีเมล์

3.จากนั้นกดปุ่มแก้ไข้

วิธีเปลี่ยนชื่อ Gmail เพื่อนเป็นชื่อเล่น เปลี่ยนชื่อในบัญชีอีเมล์

4.ในช่องชื่อให้แก้จากชื่อจริงเพื่อนเรา ให้ใส่เป็นชื่อเล่นแทน โดยชื่อเพื่อนที่ใส่อาจจะวรรคแล้วใส่คำต่อท้ายด้วยชื่อบริษัท หรือชื่อมหาลัย เพื่อให้ทราบว่าเพื่อนที่ไหน และอย่าลืมลบช่องนามสกุลออกด้วย

วิธีเปลี่ยนชื่อ Gmail เพื่อนเป็นชื่อเล่น เปลี่ยนชื่อในบัญชีอีเมล์

5.เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกด้านล่าง

6.เมื่อเราจะส่งอีเมล์ในช่องถึงเราสามารถพิมพ์ชื่อเพื่อนสั้นเข้าไปได้เลย

7.ทีนี้เวลาส่งอีเมล์ก็จะได้ไม่ต้องค่อยนึกชื่อจริงเพื่อน หรือชื่ออีเมล์อีกต่อไปแล้ว พิมพ์แค่ชื่อเล่นสั้นก็สามารถค้นหา และเลือกชื่ออีเมล์เพื่อนมาใส่ได้แล้ว

 

บทความแนะนำ

 

วิธีการเปลี่ยนชื่อ Gmail ในคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนชื่อ Gmail  

 

วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อในอีเมล์ Gmail Contacts

วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ