Home คู่มือ Hotmail และ Outlook สร้างตัวกรองอีเมล Outlook และ Hotmail ตั้งกฏเองได้ด้วย

สร้างตัวกรองอีเมล Outlook และ Hotmail ตั้งกฏเองได้ด้วย

วันนี้เราจะแนะนำวิธีตั้งค่า สร้างตัวกรอง และวิธีแยกเมล์ บน Outlook และ Hotmail ด้วยการตั้งค่าการคัดเลือก
จดหมาย โดยเราสามารถตั้งกฏเองได้ว่าต้องการแบบไหน เพื่อคัดกรองแยกอีเมล์ และนำอีเมล์คัดมานั้นมาจัดการตามคำสั่งที่เรา 

ซึ่งเราออกแบบกฏได้หลากหลายแบบเช่น การคัดเอาอีเมล์จากบริษัทหรือที่ทำงาน แยกอีเมลจากเวปโฆษณา จัดการเมลที่ไม่ต้องการลงถังขยะ หรือกฏอีกมากมาย ที่เราจะตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละแบบในแต่ละสไตล์

วิธีตั้งค่า สร้างตัวกรองอีเมล Outlook และ Hotmail

1. เปิด Outlook และ Hotmail คลิก จากนั้นคลิกเมนู ดูการตั้งค่าOutlookทั้งหมด

2. เมื่อเข้ามาหน้าการตั้งค่า ให้เข้าเมนูจดหมาย>กฏ ตามด้วยกดปุ่ม + เพิ่มกฏใหม่

 

3. ในหน้ากฏ เราสามารถตั้งกฏต่างๆ เกี่ยวกับอีเมล์ที่จะเข้ามาได้ โดยเริ่มจากการข้อ หนึ่งการตั้งชื่อกฏ ให้เราตั้งชื่อกฏที่เราอ่านแล้วเข้าใจง่าย

 

“เราสามารถออกแบบกฏการคัดเลือกเอง”

 

4. เลือก ข้อสองเพิ่มเงื่อนไข จะเป็นการตั้งเงื่อนไขในการคัดเลือกเฉพาะอีเมล์ที่เราต้องการเท่านั้น อย่าง

บุคคล: คือการเลือกเฉพาะอีเมล์ที่ส่งมา หรืออีเมล์ที่เราเคยส่งไป

ชื่อของฉัน : คือเลือกเฉพาะอีเมล์ที่มีชื่อเรา

หัวข้อ : คือเลือกเฉพาะอีเมล์ที่มีคำนี้ที่ต้องการอยู่ชื่ออีเมล์ หรือเนื้อหาอีเมล์

และยังมีหัวข้อเงื่อนไขอื่นๆ ให้เลือกแล้วแต่ความต้องการของเราที่จะกำหนด

 

ตัวอย่าง เลือกเพิ่มเงื่อนไข เป็น ในหัวข้อมี คำว่า เงินโบนัส อีเมล์ที่ถูกส่งมาแล้วมีหัวข้อว่าเงินโบนัสก็จะถูกคัดเลือกออกมา เพื่อจะไปดำเนินการต่อในข้อสาม

5. เลือกหัวข้อ เพิ่มการดำเนินการ เพื่อจัดการอีเมล์ที่เราคัดเลือกจากข้อสองมาแล้วว่าจะทำอย่างไรกันต่อ อย่าง

จัดการ:เลือกคำสั่งจัดการกับอีเมล์ทั้ง ย้ายไปยัง, คัดลอกไปยัง, ลบอีเมล์(สำหรับอีเมล์ไม่สำคัญ หรืออีเมล์ขยะ), ตรึงไว้ด้านบน(เมื่อมีอีเมล์ที่เราต้องการเข้ามาให้ตรึงไว้บนจดของกล่องจดหมาย)

ทำเครื่องหมายข้อความ: เป็นการเลือกทำเครื่องหมายต่างๆ ให้อีเมล์ที่เราคัดเลือกไว้จากข้อสอง เช่น ทำเครื่องหมายอ่านแล้ว, ทำเครื่องหมายเป็นอีเมล์ขยะ, ทำเครื่องหมายเป็นอีเมล์สำคัญ

 

ตัวอย่าง เพิ่มการดำเนินการ เลือกเป็น ย้ายไปยัง และเลือกเป็น โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่งนี้ก็จะเป็นการตั้งให้อีเมล์ที่ถูกคัดเลือกมาย้ายไปเก็บยังโฟลเดอร์ใหม่ที่เราตั้งชื่อขึ้นมา ซึ่งจะทำให้เราหาอีเมล์สำคัญนั้นได้ง่ายขึ้น

6. เมื่อตั้งชื่อกฏ, เพิ่มเงื่อนไข และเพิ่มการดำเนินการ ครบทั้งสามอย่างแล้ว ให้เรากดปุ่มบันทึก เราก็จะได้กฏการทำงานใหม่ในการเลือกจัดการอีเมล์มาใช้แล้ว

และเรายังสามารถตั้งกฏอื่นได้หลากหลายแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณผู้อ่านเลยว่าอยากจะคัดเลือกเอาอีเมล์แบบไหนและต้องการทำอะไรกับอีเมล์เหล่านั้นที่คัดมา

ตัวอย่าง กฏที่ตั้งแล้ว ซึ่งเราสามารถตั้งได้หลายกฏตามต้องการในการใช้งาน

 

บทความแนะนำ

 

เนื้อหาบทความนี้คุณอ่านแล้วชอบไหม?

กดดาวเพื่อโหวตให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้โหวต: 0

ยังไม่มีการโหวต! เป็นมาคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้ซิ