Home Email สร้างตัวกรองอีเมล Outlook และ Hotmail ตั้งกฏเองได้ด้วย

สร้างตัวกรองอีเมล Outlook และ Hotmail ตั้งกฏเองได้ด้วย

วันนี้เราจะแนะนำวิธีตั้งค่า สร้างตัวกรอง และวิธีแยกเมล์ บน Outlook และ Hotmail ด้วยการตั้งค่าการคัดเลือก
จดหมาย โดยเราสามารถตั้งกฏเองได้ว่าต้องการแบบไหน เพื่อคัดกรองแยกอีเมล์ และนำอีเมล์คัดมานั้นมาจัดการตามคำสั่งที่เรา 

ซึ่งเราออกแบบกฏได้หลากหลายแบบเช่น การคัดเอาอีเมล์จากบริษัทหรือที่ทำงาน แยกอีเมลจากเวปโฆษณา จัดการเมลที่ไม่ต้องการลงถังขยะ หรือกฏอีกมากมาย ที่เราจะตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละแบบในแต่ละสไตล์

วิธีตั้งค่า สร้างตัวกรองอีเมล Outlook และ Hotmail

1. เปิด Outlook และ Hotmail คลิก จากนั้นคลิกเมนู ดูการตั้งค่าOutlookทั้งหมด

2. เมื่อเข้ามาหน้าการตั้งค่า ให้เข้าเมนูจดหมาย>กฏ ตามด้วยกดปุ่ม + เพิ่มกฏใหม่

 

3. ในหน้ากฏ เราสามารถตั้งกฏต่างๆ เกี่ยวกับอีเมล์ที่จะเข้ามาได้ โดยเริ่มจากการข้อ หนึ่งการตั้งชื่อกฏ ให้เราตั้งชื่อกฏที่เราอ่านแล้วเข้าใจง่าย

 

“เราสามารถออกแบบกฏการคัดเลือกเอง”

 

4. เลือก ข้อสองเพิ่มเงื่อนไข จะเป็นการตั้งเงื่อนไขในการคัดเลือกเฉพาะอีเมล์ที่เราต้องการเท่านั้น อย่าง

บุคคล: คือการเลือกเฉพาะอีเมล์ที่ส่งมา หรืออีเมล์ที่เราเคยส่งไป

ชื่อของฉัน : คือเลือกเฉพาะอีเมล์ที่มีชื่อเรา

หัวข้อ : คือเลือกเฉพาะอีเมล์ที่มีคำนี้ที่ต้องการอยู่ชื่ออีเมล์ หรือเนื้อหาอีเมล์

และยังมีหัวข้อเงื่อนไขอื่นๆ ให้เลือกแล้วแต่ความต้องการของเราที่จะกำหนด

 

ตัวอย่าง เลือกเพิ่มเงื่อนไข เป็น ในหัวข้อมี คำว่า เงินโบนัส อีเมล์ที่ถูกส่งมาแล้วมีหัวข้อว่าเงินโบนัสก็จะถูกคัดเลือกออกมา เพื่อจะไปดำเนินการต่อในข้อสาม

5. เลือกหัวข้อ เพิ่มการดำเนินการ เพื่อจัดการอีเมล์ที่เราคัดเลือกจากข้อสองมาแล้วว่าจะทำอย่างไรกันต่อ อย่าง

จัดการ:เลือกคำสั่งจัดการกับอีเมล์ทั้ง ย้ายไปยัง, คัดลอกไปยัง, ลบอีเมล์(สำหรับอีเมล์ไม่สำคัญ หรืออีเมล์ขยะ), ตรึงไว้ด้านบน(เมื่อมีอีเมล์ที่เราต้องการเข้ามาให้ตรึงไว้บนจดของกล่องจดหมาย)

ทำเครื่องหมายข้อความ: เป็นการเลือกทำเครื่องหมายต่างๆ ให้อีเมล์ที่เราคัดเลือกไว้จากข้อสอง เช่น ทำเครื่องหมายอ่านแล้ว, ทำเครื่องหมายเป็นอีเมล์ขยะ, ทำเครื่องหมายเป็นอีเมล์สำคัญ

 

ตัวอย่าง เพิ่มการดำเนินการ เลือกเป็น ย้ายไปยัง และเลือกเป็น โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่งนี้ก็จะเป็นการตั้งให้อีเมล์ที่ถูกคัดเลือกมาย้ายไปเก็บยังโฟลเดอร์ใหม่ที่เราตั้งชื่อขึ้นมา ซึ่งจะทำให้เราหาอีเมล์สำคัญนั้นได้ง่ายขึ้น

6. เมื่อตั้งชื่อกฏ, เพิ่มเงื่อนไข และเพิ่มการดำเนินการ ครบทั้งสามอย่างแล้ว ให้เรากดปุ่มบันทึก เราก็จะได้กฏการทำงานใหม่ในการเลือกจัดการอีเมล์มาใช้แล้ว

และเรายังสามารถตั้งกฏอื่นได้หลากหลายแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณผู้อ่านเลยว่าอยากจะคัดเลือกเอาอีเมล์แบบไหนและต้องการทำอะไรกับอีเมล์เหล่านั้นที่คัดมา

ตัวอย่าง กฏที่ตั้งแล้ว ซึ่งเราสามารถตั้งได้หลายกฏตามต้องการในการใช้งาน

 

บทความแนะนำ