Home Email ยกเลิกการส่งอีเมล์ ด้วยการ Undo Send ใน Outlook

ยกเลิกการส่งอีเมล์ ด้วยการ Undo Send ใน Outlook

เมื่อเรา ส่งอีเมล์ผิด แล้วเราอยากได้อีเมลนั้นคืน จะดึงกลับมาได้ไหม บอกว่าไม่ได้นะจ๊ะ แต่ตอนนี้ Hotmail – Outlook.com มีฟีเจอร์นี้ที่จะช่วย Undo ที่มีทั้งบนเว็บไซต์ และมือถือ หากส่งเมลผิด ดึงกลับได้ทันที ดูวิธีการกันเลย

ก่อนอื่นต้องบอกว่าเราไม่สามารถเรียกคืนข้อความหรือจดหมายที่ส่งออกไป ยิ่งถ้าผู้รับได้เปิดอ่านจดหมายนั้นแล้ว ก็ลืมไปได้เลยว่าจะได้จดหมายนั้นกลับคืนมา แต่ตอนนี้ Outlook จึงมีฟีเจอร์ที่จะช่วยเรา Undo ดึงกลับมา แต่ตั้งไม่เกิน 1-10 วินาที ที่กดส่งออกไป

ขอย้ำอีกครั้งว่าเราจะแนะนำวิธีการยกเลิกการส่ง ไม่ใช่การเรียกคืนจดหมายที่ส่งไปแล้ว น่ะ

การตั้งค่า ยกเลิกการส่งอีเมล์ Outlook.com

ฟีเจอร์นี้คุณต้องไปเปิดคำสั่ง ยกเลิกการส่ง  โดยข้อความที่ถูกกดส่งออกไปไม่เกิน 10วินาที เราสามารถเรียกกลับคืนได้

1. เมื่อเข้าสู่หน้ากล่องอีเมล์ Hotmaill ให้คลิกรูปเฟื่องที่อยู่เมนูบนสุด คลิก การตั้งค่า  > ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด

 

2. เมื่อสู่หน้าจอการตั้งค่า เลือกจดหมาย > เขียนและตอบกลับ  จากนั้นเลื่อนหาคำสั่ง ยกเลิกการส่ง

 

3. ยกเลิกการส่ง ข้อความจดหมายสามารถยกเลิกการส่งได้ภายในเวลา 10 วินาที โดยเราสามารถเลือกได้ระหว่าง 0-10 วินาที เลื่อนปุ่มเวลาทีเราต้องการกำหนดและกดบันทึก

 

ตัวอย่าง การยกเลิกทำการส่งใน Outlook.com

เมื่อการเลิกทำการส่งถูกตั้งค่าแล้วคุณจะเห็นพร้อมท์ส่งการเลิกทำที่ด้านล่างของรายการข้อความเมื่อใดก็ตามที่คุณส่งข้อความใหม่ พร้อมท์จะพร้อมใช้งานสำหรับระยะเวลาที่คุณตั้งค่าในการเขียนและตอบกลับ

 

1. เมื่อพิมพ์ข้อความในเมล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และทำการกดส่ง (Sent)

 

2. จะปรากฏแทบสีเทา ว่า “กำลังส่ง … เลิกทำ” (Undo)  ให้เราคลิกเลิกทำ

ทั้งนี้เรามีเวลาแค่ 10 วินาที เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อีเมล์กำลังถูกส่งออกไปนั้นเอง ที่เราสามารถทำการแก้ไขได้

 

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Hotmail/Outlook คลิกเว็บ https://support.microsoft.com/

บทความแนะนำ

รวบรวมวิธีแก้ไข อีเมล์โดนบล็อค ขั้นอย่างเป็นขั้นตอน

โดนบล็อคแก้ยังไงดี Hotmail