Home รวมแอปมือถือ สแกนโจทย์คณิตได้คำตอบทันที Microsoft Math Solver

สแกนโจทย์คณิตได้คำตอบทันที Microsoft Math Solver

ไม่ต้องกังวลอีกคต่อไปสำหรับการถอดสมการเลขยากๆ ตอนนี้มีแอป Microsoft Math Solver ที่มีความสามารถแก้โจทย์คณติศาสาตร์ ด้วยการกล้องในแอปสแกนโจทย์ และระบบก็จะคำนวณให้อัตโนมัติ

สแกนโจทย์คณิตได้คำตอบทันที

แอป Microsoft Math Solver ช่วยแก้ไขปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ได้ตั้งแต่โจทย์เลขง่ายๆจนถึงขั้นสูง และแสดงขั้นตอนการหาคำตอบและอธิบายเป็นรูปกราฟได้อีกด้วย โดยแอปนี้แก้โจทย์ได้หลายประเภทดังนี้

  • พีชคณิตเบื้องต้น
  • พีชคณิต
  • ตรีโกณมิติ
  • แคลคูลัส

นอกจากนี้แอปยังมีโจทย์คณิตให้ผู้ใช้ลองฝึกแก้โจทย์เองอีกด้วย ซึ่งถ้าใครรักคณิตศาสตร์ชอบแก้โจทย์ต้งอถูกใจแน่ๆ เพราะจะมีเฉลยให้ด้วย นอกจากนี้แอปยังมีคลิปวีดีโอสอนแก้ปัญหาโจทย์การคณิตศาสตร์

– สามารถสแกนด้วยกล้องของแอป จะปรากฏกรอบสีฟ้า ซึ่งสามารถขยายให้กว้างครอบคลุมตัวโจทย์ได้

 

 

– ไม่ว่าจะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือ Microsoft Math Solver ก็สามารถให้คำตอบได้เพียงแค่เขียนสมการลงไปบนกระดาษ จากนั้นใช้กล้องสแกนสมการ และรอระบบประมวลผล ก็ได้จะผลลัพธ์

 

– นอกจากให้คำตอบแล้วยังมีคำอธิบายในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

 

– แอปนี้สุดยอดสามารถแก้ไขโจทย์ซับซ้อนและการคำนวนทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง

 

– แอปแสดงคำอธิบายในรูปแบบการคำนวนด้วยกราฟ ซึ่งฟังก์ชันกราฟนี้จะแสดงเส้นและจุดตัดค่า x, y เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแป

 

สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือครูผู้สอน แอป Microsoft Math Solver จะช่วยให้เราได้ตรวจสอบความถูกต้องของโจทย์คณิตที่ได้วิธีการแสดงการแก้ปัญหาอย่างละเอียด

เมื่อมีแอปแก้โจทย์คณติศาสตร์ เราได้ต้องซื้อหนังสือเฉลยคำตอบอีกต่อไป เพราะมีให้โหลดฟรีที่ระบบ iOs และแอนดรอย ใช้งานง่าย รวมทั้งเราสามารถศึกษาวิชาคณคณิตศาตร์เองได้