Home คู่มือประกันสังคม ใครไม่อยู่ในเกณฑ์ รับเงิน 5,000 ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ใครไม่อยู่ในเกณฑ์ รับเงิน 5,000 ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ใครไม่อยู่ในเกณฑ์ รับเงิน 5,000 ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

เกณฑ์ส่วนใหญ่ของคนที่ได้รับสิทธิ์ ในมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) รับเงิน 5,000 บาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.comซึ่งเริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2563 จนตอนนี้ยังไม่มีกำหนดปิดเว็บไซต์

ประกันสังคม 3 ขั้นตอน ขอรับเงิน 5,000 บาท ช่วยเหลือ พิษโควิด-19

 

I. ผู้อยู่ในเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน

1. ช่วงระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ได้การช่วยเหลือ รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(2) ต้องเป็นลูกจ้าง แรงงาน และประกอบอาชีพอิสระ เช่น เปิดร้านอาหาร ขายเสื้อผ้า ขายเครื่องสำอาง ขายขายของตามตลาดนัด เพาะพันธ์ปลาขาย ปลูกผักขาย เป็นต้น

ตัวอย่างอาชีพอิสระประเภทการให้บริการ ได้แก่ ร้านนวดสปา ร้านเสริมสวย ร้านทำเล็บ ร้านทำผม บริการซัก – รีด บริการหลังการขาย เป็นต้น

(3) ผู้เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

3. จะต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตกงาน ถูกลดวันทำงาน ถูกลดเงินเดือน และต้องไม่อยู่ในประกันสังคม
II. ผู้ไม่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน

1. ผู้ที่รับเงินเดือนครบเหมือนเดิม แต่ถูกสั่งให้ทำงานที่บ้าน เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

2. ผู้ที่รับเงินเดือนครบเหมือนเดิม แต่ถูกสั่งไปทำงานเหมือนเดิม

3. ผู้ที่ตกงานมานานแล้วเป็นปี หรือตกงานมานาน

4. ผู้ที่เป็นลูกจ้างในร้านค้าที่ปิดกิจการก่อนเกิดระบาดของโควิด 19 จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

5. กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา แม้ว่าจะทำงานพาร์ตไทม์หาเลี้ยงตัวเองก็ตาม

 

จากเว็ป www.sso.go.th

 

บทความที่เกี่ยวข้อง รับเงินโควิค-19
ประกัน สังคม วิธีลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ โควิด-19 เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000 บาท 3 ขั้นตอน ขอรับเงิน 5,000 บาท ช่วยเหลือ พิษโควิด-19

 

เนื้อหาบทความนี้คุณอ่านแล้วชอบไหม?

กดดาวเพื่อโหวตให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้โหวต: 0

ยังไม่มีการโหวต! เป็นมาคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้ซิ