Home Zoom วิธีการยกมือ และ การแชท แอป Zoom ตอนที่ 6

วิธีการยกมือ และ การแชท แอป Zoom ตอนที่ 6

App Zoom การใช้งาน

วันนี้เราจะแนะนำ การทักทาย ด้วยสัญลักษณ์ ยกมือนิ้วโป้ง และตรบมือ ในฟังก์ชั่น “Raise Hand มีไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องขัดจังหวะการสนทนาระหว่างการประชุมทางวิดีโอ หรือเพื่อบอกผู้จัดการประชุมและเพื่อนๆ ที่ประชุม ให้รับรู้ว่าเรามีข้อมูลที่จะเสนอ เป็นต้น

ดังนั้น การใช้ฟังก์ชั่น “Raise Hand” เป็นวิธีที่ดี ที่เรไม่ต้องแย่งกันพูดระหว่างประชุม และนี่คือวิธียกมือในการซูม นั้นเอง

1. การใช้ไอคอน “Raise Hand”

  • แตะปุ่ม More…จากนั้นเลือกไอโมจิรูปมือ ซึ่งเราต้องการทักทายอย่าง รูปมือ ยกนิ้ว หรือ รูปการตบมือ เพื่อส่งแสดงความรู้สึกร่วมระหว่างการประชุม

วิธีการยกมือ และ การแชท แอพ Zoom ตอนที่ 6

  • และยังมีปุ่ม Raise Hand หรือการยกมือ เพื่อให้หัวหน้าประชุมได้ทราบว่าเราต้องมีคำถาม หรือมีปัญหาสงสัยอะไร? เพราะบางทีเราประชุมออนไลน์ร่วมกับคนหลายคน การกดยกมือจะเป็นการง่ายต่อการเรียกความสนใจหัวหน้าประชุม

วิธีการยกมือ และ การแชท แอพ Zoom ตอนที่ 6

 

2. การแชท แอป Zoom

  • กดปุ่ม Participants จากนั้นกดปุ่ม Chat 

วิธีการยกมือ และ การแชท แอพ Zoom ตอนที่ 6

เมื่อเข้ายังหน้า Chat เราสามารถเลือกแชทไปยังเฉพาะบุคคล หรือจะเลือกแชทให้ทุกคนในที่ประชุมเห็นข้อความของเราได้ก็ได้ โดยเลือก Sent to

 

คลิกติดตามขั้นตอนการทำงานของ แอป Zoom ได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีใช้ แอป Zoom บนมือถือ: ดาวโหลด ติดตั้ง และสมัครแอป
ขั้นตอนที่ 2 วิธีสร้าง ห้องประชุมออนไลน์ บนแอป Zoom
ขั้นตอนที่ 3 วิธีเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยแอป Zoom
ขั้นตอนที่ 4  การแสดงหน้าจอ – ไอคอน รูปกล้องวีดีโอ – รูปไมล์ 
ขั้นตอนที่ 5 วิธีแชร์ข้อมูลผ่านแอป
ขั้นตอนที่ 6 วิธีการยกมือ และ การแชท แอปZoom ตอนที่ 6