Home คู่มือประกันสังคม ประกันสังคม 3 ขั้นตอน ขอรับเงิน 5,000 บาท ช่วยเหลือ พิษโควิด-19 

ประกันสังคม 3 ขั้นตอน ขอรับเงิน 5,000 บาท ช่วยเหลือ พิษโควิด-19 

ประกัน สังคม วิธีลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ โควิด-19 เราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000 บาท

วันนี้เราจะมาแนะนำ วิธีการ 3 ขั้นตอนขอรับเงิน ประกัน สังคม เยียวยา โควิด 19 ซึ่งรัฐบาลจะช่วยชดเชยรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท กรณีว่างงาน COVID -19 สำหรับลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจาก เชื้อไวรัสโคโรน่า

โดยเราสามารถ ขอรับเงิน 5,000 บาท/คน เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะะเปิดให้ลงทะเบียนสมัครได้ในวันนี้ คือ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

มาตราประกันสังคม ใดมีสิทธิ์ได้รับเงิน

แรงงานนอกระบบ คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่เคยสมัครประกันสังคม (ไม่มีประกันสังคม) เช่น ค้าขาย, รับจ้าง, ลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างรายวัน และอาชีพอิสระอื่นๆ

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ คนที่เคยทำงานประจำ และส่งประกันสังคมในมาตรา 33 มาก่อน แล้วลาออก แต่ยังส่งเงินประกันสังคมต่อด้วยตัวเอง

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ แรงงานทั่วไป และอาชีพอิสระอื่นๆ ที่ไม่ได้สังกัดองค์กรใดๆ โดยยังสมัครใจทำประกันสังคมด้วยตัวเอง

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างในสังกัดองค์กรต่างๆ ที่นายจ้างทำประกันสังคมให้ แต่ยังส่งเงินยังไม่ครบ 6 เดือน ทำให้คนกลุ่มนี้ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินในกรณีว่างงาน แต่เมื่อต้องว่างงานจากผลกระทบโควิด 19 ก็สามารถ ลงทะเบียนรับเงินได้เช่นกัน

เช็คข้อมูลผู้ประกันต้นได้ที่ www.sso.go.th

วิธีการเช็คประกันสังคม เราอยู่ประกันตนมาตราอะไร คลิกที่นี่ 

วิธี ลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ โควิด 19 

ขั้นตอนขอรับเงิน ประกัน สังคม 
ว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ก่อนอื่นเรามาดู คุณสมบัติ ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

 • สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
 • ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
1. การเตรียมตัว หลักฐานควรเตรียมให้พร้อม 

– บัตรประจำตัวประชาชน: หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
– ข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลการประกอบอาชีพ แจ้งปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดโควิด 19
– ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
– บัญชีธนาคาร โดยให้มีบัญชีเงินฝากที่เป็น ชื่อนามสกุล ตรงกันกับผู้ยื่นคำร้องก็สามารถแจ้งขอรับสิทธิ์ได้แล้ว
– ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ
– ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง) เตรียมข้อมูลชื่อบริษัท หรือสถานประกอบการนั้นๆ พร้อมที่อยู่บริษัทไว้ให้พร้อม

ขั้นตอนขอรับเงิน ประกัน สังคม 

 

2. การลงทะเบียน รับเงิน 5,000 บาท เข้าเวป www.เราไม่ทิ้งกัน.com  คลิกที่นี่
 • คลิกปุ่ม ลงทะเบียน มาตรการชดเชยรายได้
ประกันสังคม 3 ขั้นตอน ขอรับเงิน 5,000 บาท ช่วยเหลือ พิษโควิด-19 
www.เราไม่ทิ้งกัน.com

 

 • ติ๊ด √ ตกลงยอมรับเงื่อนไข

ประกันสังคม 3 ขั้นตอน ขอรับเงิน 5,000 บาท ช่วยเหลือ พิษโควิด-19 

 

 • ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว เริ่มจากการกรอกข้อมูลส่วนตัวผู้ลงทะเบียน ใช้ข้อมูลตามบัตรประชาชน

–  ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย

ที่วันเดือนปีเกิด (มีช่องสำหรับคนไม่รู้ด้วยล่ะ) คลิกเลือกจากปฏิทิน

หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลั

รหัสหลังบัตรประชาชน

รายได้ตือเดือน (เลือกรายได้ที่ได้รับจากการคลิกลูกศร)

เบอร์โทรติดต่อได้ของเราเอง หรือเบอร์โทรของคนที่สนิท แต่ถ้าใช้เบอร์คนอื่นจะยุ่งยากในเรื่องการยืนยันรหัสน่ะ 

การรับเงิน กรอกข้อมูลบัญชีธนาคา ทั้งสามารถรับได้ผ่าน 2 ช่องทาง

  • ผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน
  • ผ่านพร้อมเพย์ ต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน ถ้ายังไม่ได้ทำ แนะนำว่าควรไปเชื่อมบัญชีได้ที่ตู้ ATM หรือ โมบายแอปพลิเคชัน หรือทำการสมัครใหม่เลย

“สามารถใช้บัญชีธนาคารที่มีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่ที่สาขา”

– กรอกที่อยู่มี 2 ส่วน ดังนี้

  • ได้ส่วนที่อยู่สามารถติดต่อได้

  • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • ถ้าที่อยู่เหมือนกันก็ ติ๊ดว่าเหมือนกัน  ระบบจะไม่ให้เราพิมพ์กรอกอีกให้เสียเวลา

  • คลิกดำเนินการต่อ

* เครื่องหมายดอกจัน ช่องไหนต้องกรอก ไม่งั้นจะผ่านไปขั้นต่อไป

 

 • ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลการประกอบอาชีพ

อาชีพ/ตำแหน่ง ระบุบงานที่เราทำ

ระบุบเวลาที่ทำงานนั้น

ท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในเรื่อง ___ ระบุบปัญหาของเรา ถ้าเลือกอื่นๆ เราจะต้องพิมพ์บอกสาเหตุ เช่น ถูกพักงานแบบไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

  • ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว เช่น เจ้าของร้านนวด ร้านอาหาร แล้วถูกทางการสั่งให้ปิดร้าน
  • ถูกสั่งพักงานหรือเลิกจ้าง เช่น พนักงงานห้างสรรพพสินค้าถูกพักงาน บริษัทปิดชั่วโรคระบาดนี้ แต่ยังคงกลับไปทำงานเดิมได้ถ้าห้างเปิด
  • มีผลกระทบรายได้ลดลง เช่น ร้านค้าไม่ยุ่งเหมือนแต่ก่อน แต่ยังต้องมาทำงานเหมือนเดิม แล้วถูกลดเงินเดือน หรือบังคับออกจากงาน Leave without pay

 

เลือกงานข้อมูล

หากมีนายจ้าง: ให้กรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ทำงาน /สถานประกอบการของนายจ้าง

ไม่มีนายจ้าง / ประกอบอาชีพอิสระ  กรณีนี้ระบบจะให้ระบุบลักษณ์งาน

 

 • ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้นั้นเป็นความจริง 

ติ๊ด √ รับทราบ

พิมพ์ตัวอักษรที่เห็นในรูป ต้องพิมพ์เหมือนกัน

คลิกลงทะเบียน

 

ระบบจะให้ทำการยืนยันอีก ด้วยรหัส OTP โดยจะมีการนับเวลาถอยหลัง

เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งให้รอการยืนยันทาง SMS และ อีเมล Email

“โดยระบบจะจ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีอย่างเร็วที่สุดภายใน 7 วันทำการ”

 

ทั้งนี้ โครงการเยียวยาจาก ประกัน สังคม 5,000 บาท/คน ในระยะเวลา 3 เดือน สามารถยื่นได้ ไม่จำกัดจำนวนคน และเปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงเตรียมเอกสารให้ครบ กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และตรวจสอบให้ดีก่อน จะได้ไม่เสียเวลา ต้องมาแก้ไขภายหลัง

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1144

ไวรัสโคโรนา ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

จาากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่เราเรียกันสั้นๆ ว่า Covid-19 ได้ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งประเทสไทย ทำให้ผู้คนติดเชื้อและเสียชีวิต เพื่อคุมการแพร่ระบาด ทำให้มีการปิดสถานที่ทำงาน

หรือสถานที่ที่ต้องไปร่วมกันเยอะๆ เป็นผลให้เศรษฐกิจของไทยในหลายๆ ด้าน หลายคนที่ไม่มีงานทำ และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ จากการปิดพื้น (ร้านค้าต่างๆ) ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด (ชั่วคราว)

ดังนั้นรัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้นำเงินไปใช้จ่าย เป็นการพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ตกต่ำไปกว่านี้ และต่อไปในอนาคตถ้ารัฐมีนโบายอะไรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจต่อไปเราจะค่อยมาอัพเดทกันต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก โครงการ เราไม่ทิ้งกัน

เนื้อหาบทความนี้คุณอ่านแล้วชอบไหม?

กดดาวเพื่อโหวตให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้โหวต: 0

ยังไม่มีการโหวต! เป็นมาคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้ซิ