Home Email วิธีส่งอีเมล์ Hotmail และ Outlook พร้อมแนบไฟล์ในอีเมล์ส่งไปด้วย

วิธีส่งอีเมล์ Hotmail และ Outlook พร้อมแนบไฟล์ในอีเมล์ส่งไปด้วย

การวิธีส่ง Email ของ Hotmail เรื่องง่ายๆ ที่เราจะแนะนำการส่ง และเครื่องมือการใช้งานที่คุณควรรู้สำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการแนบไฟล์ การแนบรูปภาพ เป็นต้น

ก่อนอื่นเราขอแนะนำเมนูบนหน้าการเขีบนจดหมาย Hotmail  ซึ่งเป็นอย่างแรกต้องทำความรู้จักกับเครื่องมือการใช้งานเบื้องต้น สำหรับการเขียนจดหมายและส่งจดหมายกันก่อน

เครื่องมือในการส่งอีเมล์

วิธีส่ง Email ของ Hotmail ทำอย่างไร
ก่อนอื่นคุณต้องรู้จักเครื่องมือพื้นฐาน เกี่ยวกับการส่งอีเมล
คำสั่งเมนูเบื้องต้น
  1. คลิกเลือก + ข้อความใหม่ คือ การเปิดหน้าจดหมาย
  2. จาก: เป็นชื่ออีเมลของเราเอง ช่องนี้จะอัตโนมัติ
  3. ถึง: พิมพ์ Email address ที่อยู่เมลของผู้รับ
  4. พิมพ์ชื่อเรื่อง คือ การพิมพ์บอกหัวข้อของจดหมาย
  5. พิมพ์เนื้อหาจดหมายได้ตรงนี้
  6. แนบไฟล์เอกสาร
  7. แนบรูปภาพ
  8. แทรกใส่อิโมจิ
  9. แสดงตัวเลือการจัดรูปแบบ คือ คำสั่งเกี่ยวกับตัวหนังสือ

*โดยคำสั่งข้อที่ 6. แนบไฟล์เอกสาร มีอยู่เมนูด้านบนด้วยเช่นกัน

วิธีการ วิธีส่ง Email ของ Hotmail แบบง่ายๆ

1. เริ่มจาก คลิกเมนู +ข้อความใหม่

 

2. ช่องถึงให้ใส่ชื่ออีเมล์ลงไป ถ้าเราเคยส่งมาแล้วจะมีรายชื่ออีเมล์มาให้เราเลือกเพียงพิมพ์ไปไม่กี่คำ

 

3. พิมพ์ใส่หัวเรื่องจดหมายในช่องนี้ลงไป อย่าเว้นว่าง หรือเขียนสั้นเกินจะให้ไปเวลาส่งไปอีเมล์เราอาจไปลงกล่องจดหมายขยะของทางคนที่เราส่งให้ได้

 

4. พิมพ์ใส่เนื้อหาลงไปตามต้องการ และสำหรับใครต้องการใส่ลายเซ็นใต้เนื้อหาคลิกลิงนี้เลย
>>วิธีใส่ลายเซ็น Hotmail และ Outlook ขึ้นอัตโนมัติทุกครั้งที่ส่งอีเมล์

 

5. ในส่วนแนบไฟล์ ให้คลิกเมนู แนบไฟล์ ซึ่งจะมีให้เลือกว่าเราจะเอาไฟล์จากคอมพิวเตอร์เรา หรือเลือกดึงไฟล์จากระบบคลาวด์ที่เราใช้อยู่

เราสามารถแนบไฟล์ได้ทั้ง ไฟล์รูป, ไฟล์เสียง, ไฟล์เอกสาร word, excel.. และไฟล์ที่ส่งขนาดไฟล์ต้องไปเกิน 33 mb.

 

6. เมื่อแนบไฟล์เสร็จจะปรากฏชื่อไฟล์บริเวณหัวอีเมล์

 

7. ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล์อีกรอบก่อนปุ่มส่ง

 

เมื่อทำความรู้จักวิธีการส่งอีเมล์เบื้องต้น เพื่อช่วยให้เราใช้เครื่องมือต่างๆ ในการพิมพ์เมลหรือจดหมายอีเล็กทรอนิกได้อย่างขำนาญ พร้อมกับการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

บทความแนะนำ