Home Email แป้นพิมพ์ลัด Outlook คีย์ลัด ปุ่มลัด ใช้งานอีเมล์ได้เร็วยิ่งขึ้น

แป้นพิมพ์ลัด Outlook คีย์ลัด ปุ่มลัด ใช้งานอีเมล์ได้เร็วยิ่งขึ้น

วันนี้ GoodTipiT จะแนะนำใช้ แป้นพิมพ์ลัด ในอีเมล์ Outlook และ Hotmail ให้เร็วด้วยการใช้ Hotkey คีย์ลัด ปุ่มลัด ที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลายกมือจากแป้นพิมพ์ไปใช้เมาส์กดคลิกปุ่มต่างๆ พิมพ์อีเมล์เสร็จกดสามารถกดปุ่มกดได้ทันที พร้อมกดไปหน้าโหมดอื่นในเวปที่ต้องกาได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับคนที่ต้องทำงานอยู่กับอีเมล์ทั้งส่งทั้งพิมพ์ตอบกลับ และเดียวเรามาดูกันว่าจะต้องเซ็ตอัไรบาง และใช้งาน Hotkey ได้บาง

 

การเปิดการใช้งาน แป้นพิมพ์ลัด บน Outlook และ Hotmail

 

1. คลิกเขาการตั้งค่า > ตามด้วยคลิก ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด

2. คลิกเข้าเมนู ทั่วไป > ต่อด้วยเข้า เมนู การช่วยสำหรับการเข้าถึง ในส่วน แป้นพิมพ์ลัด ให้เลือก Outlook.com จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

วิธีใช้งาน คีย์ลัด ปุ่มลัด กด Hotkey

1. สร้างข้อความอีเมลใหม่ โดยการกดปุ่ม N

 

2. ตอบกลับไปยังข้อความนี้ โดยการกดปุ่ม R

 

3. ละทิ้งแบบร่าง โดยการกดปุ่ม ESC

 

4. สลับหน้าจอ ไปที่ปฏิทิน โดยการกดปุ่ม Ctrl+Shift+2

 

5. สลับหน้าจอ ไปที่ปฏิทิน โดยการกดปุ่ม Ctrl+Shift+3

 

6. และถ้าเราจะกดปุ่ม ? เพื่อดู Hotkey ทั้งหมด

คำสั่งสำหรับเขียนอีเมล์

สร้างข้อความอีเมลใหม่              N
ส่งข้อความนี้                          Ctrl+Enter / Alt+S
ตอบกลับไปยังข้อความนี้            R
ตอบกลับทั้งหมดไปยังข้อความนี้   A / Shift+R
ส่งต่อข้อความนี้                      Shift+F
บันทึกแบบร่าง                       Ctrl+S
ละทิ้งแบบร่าง                        Esc
แทรกไฮเปอร์ลิงก์                   Ctrl+K

 

คำสั่งสำหรับอ่านอีเมล์

เปิดข้อความนี้                        O / Enter
เปิดข้อความนี้ในหน้าต่างใหม่       Shift+Enter
ปิดข้อความนี้                         Esc
เปิดรายการถัดไป                    Ctrl+.
เปิดรายการก่อนหน้า                Ctrl+,
รายการถัดไปในบานหน้าต่างการอ่าน     .
รายการก่อนหน้าในบานหน้าต่างการอ่าน  ,
ขยาย/ยุบการสนทนา                X

 

คำสั่งสำหรับสลับหน้า

ไปที่จดหมาย                       Ctrl+Shift+1
ไปที่ปฏิทิน                          Ctrl+Shift+2
ไปที่บุคคล                          Ctrl+Shift+3
ไปที่ To Do                        Ctrl+Shift+4
ไปที่กล่องขาเข้า                    G แล้ว I
ไปที่แบบร่าง                        G แล้ว D
ไปที่ส่งแล้ว                          G แล้ว S
ค้นหาอีเมลของคุณ                 /
แสดงวิธีใช้                           ?

 

 

 

บทความแนะนำ