Home Email ส่งอีเมล์ (Email) แบบกลุ่ม รวดเร็วบน Gmail

ส่งอีเมล์ (Email) แบบกลุ่ม รวดเร็วบน Gmail

ส่งอีเมล์แบบกลุ่ม
ส่งอีเมล์ แบบกลุ่ม พร้อมกันหลายฉบับ รวดเร็ว ไม่เสียเวลาพิมพ์ชื่อทีละคน

บทความนี้แนะนำวิธีการ ส่งอีเมล์ (Email) แบบกลุ่มบน Gmail ทำอย่างไรให้รวดเร็ว สำหรับใครการต้องส่งอีเมล์ให้คนหลายๆ พร้อมกันในจดหมายเดียวนั้น ซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แม้คนที่เป็นมือใหม่สำหรับ

เราจะใช้วิธีการจัดกลุ่มรายชื่อ เพราะจีเมล์มีระบบรายชื่อติดต่อหลังบ้าน แล้วทำการสร้างกลุ่ม ที่เราสามารถเลือกรายชื่อบุคคลนั้นๆ มาจัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน โดยการสร้างป้ายกำกับ

ดังนั้นเมื่อเราจะส่งอีเมล์ เราก็สามารถเลือกป้ายกำกับที่เราสร้างไว้ แล้วรายชื่ออีเมล์ทั้งหมดก็จะถูกยกมาใส่ทันที ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ทีละคนสองคน  ไปหลายฉบับ ไปให้กลุ่มไหนแล้ว

 

วิธีการ ส่งอีเมล์ (Email) แบบกลุ่ม บน Gmail

 

1.เข้าจีเมล์แล้วคลิกเปิดเมนู จากนั้นคลิกเลือกเมนู รายชื่อติดต่อ

ส่งอีเมล์แบบกลุ่ม

 

2. เมื่อเข้ามาหน้า Google รายชื่อติดต่อ จากคลิกเปิดเมนู ต่อด้วยคลิก +สร้างป้ายกำกับ เพื่อสร้างกลุ่มรายชื่อติดต่อไว้

ส่งอีเมล์แบบกลุ่ม

 

3. ในหน้าสร้างป้ายกำกับ ตั้งชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม บันทึก

สร้างกลุ่มบนอีเมล์

 

4. กลับมาหน้ารายชื่อติดต่ออีกครั้ง เลือกบุคคลที่ต้องใส่เข้าไปในป้ายกำกับที่เราพึ่งสร้าง โดยกดเมนูด้านหลังรายชื่อนั้น จากนั้นเลือก ชื่อป้ายกำกับ ที่ต้องการ

 

5. เมื่อเลือกบุคคลตามต้องการใส่ในป้ายกำกับครบแล้ว เราสามารถเข้าไปเช็คบุคคลเลือกไว้ก่อนเอาไปใช้ ด้วยการเข้าเมนูชื่อป้ายกำกับที่เราตั้งไว้

 

6. เมื่อเราเขียนอีเมล์จะส่งให้บุคคลในกลุ่มที่เราตั้งไว้ ให้กดคำว่า ถึง เพื่อเปิดหน้าเลือกรายชื่อติดต่อ

 

7. ในหน้าเลือกรายชื่อติดต่อ ให้คลิกช่อง รายชื่อติดต่อของฉัน จากนั้นเลือกชื่อป้ายกำกับที่เราตั้งไว้

 

8. คลิกติดเครื่องหมายถูกหน้า เลือกทั้งหมดต่อด้วยกดปุ่ม แทรก

ส่งเมลหลายฉบับ

 

ส่งเมลหลายฉบับ

 

9. รายชื่ออีเมล์ในกลุ่มที่เราตั้งทั้งหมดก็จะวางในช่องถึงอย่างรวดเร็วพร้อมส่งแล้ว

 

 

บทความแนะนำ

สำหรับใครที่ไม่ว่างต้องลางานยาว แต่ก็สามารถตั้งค่าอีเมล์ ให้ตอบกลับอัตโนมัติ ได้น่ะ

วิธีตั้งค่าอีเมล์ Gmail ตอบกลับ Email อัตโนมัติ

 

ถ้าต้องส่งไฟล์ใหญ่ๆ หรือไฟล์งานมากทีเดียว จะทำอย่างไร

วิธีส่งไฟล์ขนาดใหญ่บน Gmail

 

บทความแนะนำ

 

การส่งเมลขั้นพื้นฐานแบบง่ายๆ

วิธีส่งอีเมล์ Gmail และแนบไฟล์

 

การตั้งค่าส่งอีเมลที่สามารถลบตัวเองทิ้งได้อัตโนมัติ

Gmail วิธีส่งอีเมลลับ!

 

“ลายเซ็น” ที่อยู่ท้ายเนื้อหาอีเมล์

วิธีสร้างลายเซ็น Gmail